Giao dịch thành công nhưng số dư không được cập nhật trong ví của tôi

please help me !!!
transaction is successful but the balance is not updated in my wallet
txns 1 : 0x3027f776f27a1db9cbabfcd73c9789969b0adbec75aa2747c9b8be384f95b520
txns 2 :
0x8442ac352432f4999930896ac36b2d1d5d7b9c7bf32a73460a6174d75f0278cb