Khôi phục ví nhưng trong ví không có gì

Mình khôi phục ví bằng 12 cụm từ nhưng vào ví không có gì cả, ko có những coin mà mình đã sở
hữu.
Khôi phục bằng địa chỉ thì chỉ xem coin đã có dc nhưng ko thao tác được!

3 Likes

Mình nạp con APYS mà lộn địa chỉ có liệu có đk hoàn lại k hay là mất luộn vậy

2 Likes

Mình cũng có nhập 12 dãy số từ điện thoai qua IPAD nhưng không thấy số tiền ở đâu. Vậy lỡ mai mốt điện thoại mình hư rồi mình phải làm sao. Xin cao nhân giúp đỡ. Cảm ơn.