ارز بایننس داخل والت به طور خودکار انتقال داده میشه موجودی صفر میشه

خواهش میکنم به من کمک کنید ارز bnb کسی برام میفرسته میاد داخل والت ولی بعد چند ثانیه به طور خودکار انتقال داده میشه معلوم نیست کجا انتقال داده شده