1 hệ thống lớn mà hệ thông hỗ trợ bằng 0


giao dịch bị lỗi mà đăng bài không ai hỗ trợ. cũng không biết tìm ai để được hỗ trợ DKM