ผมจะส่งเงิน BNB จากกระเป๋าสตางค์ โปร ไปเข้ากระเป๋า BNB ของ trust wallet ผมต้องเลือก network อะไร แตะต้อง BNB memo ว่าอย่างไรครับ ของ trust wallet

ผมจะส่งเงิน BNB จากกระเป๋าสตางค์ โปร ไปเข้ากระเป๋า BNB ของ trust wallet ผมต้องเลือก network อะไร และลงข้อความBNB memo ว่าอย่างไรครับ

1 Like