Cần giúp đỡ không nhận được tiền

Tôi cần giúp đỡ, tôi không nhận được BNB được gửi từ ví điện tử trast wallle đến sàn binance … hãy hỗ trợ tôi. cảm ơn bạn