Cần mọi người giúp đỡ

Ngày 13/3 e có rút 500 đô từ sàn fxtrading về ví đến ngày 16/3 trân sàn báo đã gửi mà e lại không nhận được trên ví. E kiểm tra lại địa chỉ ví thì vẫn đúng nhưng sao không nhận đc vậy. Mong mọi ng giúp e với ạ

Tôi chuyên BNB từ binance và bị nhầm ví ming mọi người hỗ trợ