Cách thêm một mạng lưới tùy chỉnh trên Ứng dụng di động Trust Wallet

Khả năng tương thích EVM là bước đột phá đối với các blockchain Layer 1 phổ biến như Avalanche, BNB Smart Chain, Polygon, v.v. Máy ảo Ethereum (EVM) giảm các rào cản gia nhập bằng cách cho phép các nhà phát triển triển khai các hợp đồng thông minh trên các mạng lưới mới này với mực độ phiền phức tối thiểu.

Việc thêm một mạng lưới EVM tùy chỉnh vào Trust Wallet cho phép bạn lưu trữ, gửi, nhận coin và token, thậm chí cả kết nối với các ứng dụng phi tập trung Web3 (dApp) trên chính mạng lưới đó.

image

image

Lưu ý:

Nhà cung cấp mạng lưới độc hại có thể nói dối về trạng thái của blockchain và ghi lại hoạt động mạng lưới của bạn. Chỉ thêm các mạng lưới tùy chỉnh mà bạn tin tưởng.

Bước 1: Nhận thông tin mạng lưới

Sử dụng Chainlist, tìm kiếm chuỗi mà bạn sẽ thêm. Bạn cần tìm URL node RPC có trạng thái màu xanh lục.

image

Bước 2: Mở màn hình mạng lưới tùy chỉnh

Mở Ứng dụng di động Trust Wallet. Chọn biểu tượng quản lý tài sản ở góc trên cùng bên phải từ trang ví chính.

Sau đó, chọn nút “+”.

Chuyển sang tab “Mạng lưới” sau khi trang Token/Mạng lưới tùy chỉnh xuất hiện.

image

Bước 3: Nhập chi tiết mạng lưới

Đảm bảo rằng bạn đã chọn đúng Mạng lưới. Đối với hướng dẫn này, chúng ta cần có EVM trên Mạng lưới được hỗ trợ, vì nó sử dụng EVM.

image

Quan trọng!

Vui lòng đảm bảo rằng thông tin mạng lưới là chính xác và chỉ thêm URL node RPC đáng tin cậy.

Bước 4: Đã thêm mạng lưới thành công

Và thế là xong! Bạn đã thêm thành công Mạng lưới tùy chỉnh.

Lưu ý: Nếu chuỗi chưa được xác minh trên kho tài sản Trust Wallet, thông tin giá và biểu tượng sẽ không hiển thị.

image

Mẹo:

Sử dụng ứng dụng Chainlist để thêm mạng lưới tự động.

Để làm như vậy, hãy mở ứng dụng web này trong trình duyệt dApp, chọn kết nối, chọn chuỗi và chọn Thêm vào Trust Wallet.

image

image

Nhận thông tin cập nhật về Trust Wallet bằng cách tham gia các kênh cộng đồng Vietnam:

Twitter: https://twitter.com/TrustWallet_VN
Telegram: Telegram: Contact @trustwallet_vn