Cách thêm một token tùy chỉnh

Token là các Tài sản kỹ thuật số được tạo trong ứng dụng trên một blockchain nhất định. Trust Wallet hỗ trợ một số blockchain phát hành token. Ví dụ như ERC20 trên Mạng lưới Ethereum, BEP20 trên Binance Smart Chain và token SPL trên blockchain Solana.

image

image

Lưu ý:

Các bước sau chỉ được áp dụng nếu token được gửi nằm trên blockchain được ứng dụng hỗ trợ. Giao dịch cũng phải được xác nhận trên trình khám phá blockchain. Nếu không có giao dịch nào được xác nhận thì sẽ không có token về ví của bạn. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn này để biết thêm thông tin.

Khi một token đã được gửi thành công đến ví và token đó không xuất hiện, token đó có thể được thêm theo cách thủ công dưới dạng token tùy chỉnh. Đối với hướng dẫn này, chúng ta sẽ thêm token BEP20 trên BNB Smart Chain.

Bước 1. Tìm kiếm token

Nhấn vào dấu hiệu bật/tắt ở góc trên bên phải của màn hình Ví chính. Tìm kiếm token và nếu token không có sẵn, bạn sẽ thấy thông báo “Không tìm thấy tài sản” với nút Thêm token tùy chỉnh.

image

Bước 2. Lấy thông tin token

Sử dụng BSCScan, tìm kiếm token mà bạn sẽ thêm. Bạn cần tìm Địa chỉ hợp đồng.

Ví dụ:

Token EverETH: https://bscscan.com/address/0x16dcc0ec78e91e868dca64be86aec62bf7c61037

image

Mẹo:

Nếu bạn có một thiết bị khác, hãy thử lấy mã QR của Địa chỉ hợp đồng token. Đây sẽ là cách dễ dàng nhất để thêm token vào ví của bạn. Sẽ có một nút để bạn có thể nhấp vào lấy mã QR. Mã này có thể được sử dụng trong bước tiếp theo.

image

image

image1388×419 60.6 KB

Bước 3. Điền thông tin về token

Nhấn vào nút Thêm token tùy chỉnh và đảm bảo rằng bạn đã chọn đúng Mạng lưới. Đối với hướng dẫn này, chúng ta cần chọn Smart Chain trên Mạng lưới được hỗ trợ, vì đây là token nằm trên BNB Smart Chain.

image

image

Mẹo:

Quét mã QR để dễ dàng lấy được tất cả các thông tin token.

Để làm như vậy, hãy nhấn vào biểu tượng “Trình quét mã” bên cạnh “Dán”.

image

Sau khi dán hoặc quét Địa chỉ hợp đồng, các chi tiết khác như Tên, Ký hiệu và Số thập phân sẽ tự động được điền. Nếu không, hãy thêm theo cách thủ công. Nhấn Lưu để tiếp tục.

Quan trọng!

Hãy chắc chắn rằng thông tin nhập vào đã chính xác. Ứng dụng sẽ hiển thị số dư không chính xác nếu thông tin không được điền đúng cách.

Bước 4. Đã thêm token thành công

Bạn đã thêm thành công Token tùy chỉnh. Nếu token chưa được niêm yết trên CoinMarketCap, thông tin về giá sẽ không được hiển thị.

image

image420×828 70.4 KB

Bước 5. Yêu cầu cập nhật thông tin token

Bạn có thể yêu cầu thêm thông tin token vào cơ sở code. Vui lòng kiểm tra hướng dẫn về Cách gửi logo token.

Nhận thông tin cập nhật về Trust Wallet bằng cách tham gia các kênh cộng đồng Vietnam:

Twitter: https://twitter.com/TrustWallet_VN
Telegram: Telegram: Contact @trustwallet_vn