Chương trình giới thiệu

chương trình giới thiệu TWT còn hoạt động không ? tôi có thể giới thiệu để được phần thưởng TWT ?

Xin chào

Đây là link giới thiệu của tôi: /GDIeZN
làm ơn gỡ banned để tôi tiếp tục tham gia chương trình giới thiêuk

Xin cảm ơn

1 Like

Còn nha , mà người giới thiệu phải mua 50$ Crypto mới được Event !

1 Like

xin hỏi có 1 bạn …!! twt tặng mà bị treo 200 mã (trong chương trình giới thiệu…làm cách nào lấy về…? ( đã có giao dịch ( bnb wap twt) vẫn kg thấy trả 200twt về thanks…!!!

twt còn tặng 1 người bạn là 25 xu