Chuyển coin nhưng người nhận không nhận được

Xin chào bạn,
Tôi có thực hiện 1 giao dịch
Hash#: 0c63fb6f6a32fa5c73fa6adf5b57a359111f4295662f464b27b63547baaa0635
Giao dịch đã xác nhận hoàn thành và thành công. Tiền đã trừ trong tài khoản của tôi nhưng người nhận thì lại chưa nhận được.
Xin các bạn hướng dẫn để lấy lại tiền hoặc hoàn thành giao dịch này đến người nhận.

Xin cảm ơn.