Chuyển coin thành công nhưng người nhận chưa nhận được

Xin chào anh,
Tôi có thực hiện 1 giao dịch
Hash # : 0c63fb6f6a32fa5c73fa6adf5b57a359111f4295662f464b27b63547baaa0635
Giao dịch đã hoàn thành, và tiền đã được trừ từ tài khoản của tôi.
Nhưng địa chỉ người nhận thì lại chưa nhận được.
Tôi đã kiểm tra rất kỹ, chuyển đúng chain, đúng coin.
Xin hay giúp tôi giải quyết giao dịch này.

Xin cảm ơn.

2 Likes