Chuyển Doge nhung pending

Xin chào
Nhờ ad giúp đỡ mình case này

  • Tháng 3/2021 mình có chuyển 184 coin doge từ binance qua trust, trong trust hien địa chỉ người gửi:DC8jKxjRhiMiW7GJS36atbaQLL8UgpU2pc
  • tháng 4/2021 mình chuyển ngược lại về binance theo đúng địa chỉ trên, nhung vẫn không nhận được.
    Mình nghĩ mình đã chuyên coin về địa chỉ trung tâm phân phối của trust, có cách nào khắc phục cho trường hợp này không?
    Xin cám ơn
1 Like

Minh gui hinh a
Đây là ảnh thông tin chi tiêt
Nếu cần thêm thông tin gì, nhờ ad thông báo

1 Like

xin chào Trust wallet!
tôi tên lê cẩm, ngày hôm nay tôi có chuyển dogecoin từ trust wallet qua tk dogecoine binance nhưng pending rất lâu và đã trả về ví trust 1 lần, tôi tiếp tục chuyển qua sàn binance nữa nhung vẫn ko đc, giải quyết giúp tôi nhé, tks team !

1 Like

15:26 e chuyen dogecoin từ vi lên san binence nhưng đên hnay cũng chưa dc và báo đang xử lý .nhơf admin hở trợ e voi

E chuyen tu 4/5 ma jo vẩn chưa xử lý xong mong admin giup đở va công đong hổ trợ e

Ngay4/5 e chuyển dogecoin len sàn binence ma đên hnay cung đang báo là đang xử lý là sao admin giup e giải đap thak mak