Chuyển token từ ví Eth sang ví Trust mà không nhận được

Tôi có chuyển CPT token từ ví Eth sang ví Trust. Địa chỉ ví Trust tôi copy từ ví và chính xác nhưng tôi vẫn chưa nhận được token CPT trên vi Trust, vui lòng hướng dẫn giúp!
Thanks