Đã chuyển BNB thành công vè ví. nhưng số dư của tôi không được công


ví có thông báo nhận nhưng số dư là không có ̣ (0$). ai có thể giải quyết giúp tôi vấn đề này. cảm ơn rất nhiều

Em cùng hoàn cảnh không hiển thị trong ví . Giúp em với

Tnx. .0xafcea2b5722609cc4a08c9b5a392016322631d3ec3bd4d3c4a3b186f8b6d97b5

Tôi thì chuyển đổi sang Bnb thì lại không được mà toàn mất phí. Hỗ trợ tôi vơi