E swap bnb sang ethpad. Swap thành công mà sao ethpad k về ví

Vừa rồi e có swap bnb sang ethpad. Đã swap thành công. Nhưng em check trong ví số lượng ethpad không về ví mà check trên bsc thì số ethpad lại đc chuyển sang địa chỉ ví khác. Trong khi đó e chỉ swap từ bnb sang ethpad. Giúp e

1 Like