FXT Token chưa nhận được

Mình chưa nhận dc fxt chuyển từ fxtrading vào ví Trust. nhờ hỗ trợ. Đã chuyển từ ngày 05/04/2021 đến nay. Những lần trước chuyển thì muộn nhất 2 ngày đã có.

Bạn đã nhận được chưa fxt lên ví trust
chưa mình cũng bị y vậy :heart:
details=“Summary”]
This text will be hidden
[/details]

Mình cũng bị tương tự, gửi từ 23/5 đến nay chưa nhận được. Bạn đã nhận được chưa? Có thể chỉ mình không?