Gửi fxt token từ fxtradingmarket nhưng ví trust không nhận được

Gửi đội ngũ supporter . Tôi có gửi 4045 fxt token từ fxtradingmarket lên ví trust từ ngày 27-03-2021 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được .Kính mong đội ngũ hỗ trợ kiếm tra và giúp tôi giải quyết vấn đề này.

Ví fxt trên fxtradingmarket của tôi là : iwzaacobc7104a4969a91958a441efc177

Ví trust của tôi là : 0xA356A83afD4De7fee1CEd5eA1B9205B58bCd00E5

1 Like

Mình cũng bị trường hợp như vậy. Gửi từ hôm 27 lên mà chưa nhận được. Bạn đã nhận được về ví trust chưa?

Mình cũng gửi 2000fxt từ 27/03 mà vẫn chưa nhận được trên trust, có ai chỉ mình cách khắc phục không ạ

1 Like

Giúp mình khắc phục với, mình bị giống như bạn,hic, gửi từ 27/3 đến giờ chưa nhận được, huhu

1 Like

Mình cũng bị, gửi từ ngày 23/5 đến nay vẫn chưa nhận được. Nhờ đội ngũ hỗ trợ. Thanks