Giao dịch chuyển fxt tokens vào ví Trust bị pending

Mình có chuyển 8 FXT Tokens vào ngày 2/3 và 100 FXT Tokens vào ngày 5/3 từ FxtrandingMarkets vào ví Trust nhưng đến hôm nay, FXT tokens vẫn chưa về ví Trust.
Team support ví Trust giúp mình với. Cảm ơn ạ

2 Likes

Mình có chuyển 3069 FXT Tokens vào ngày 06/03 từ FxtrandingMarkets vào ví Trust nhưng đến hôm nay, FXT tokens vẫn chưa về ví Trust.
Team support ví Trust giúp mình với. Cảm ơn ạ

3 Likes

Mình chuyển 2000 fxt vào ví trust ngày 27.2 và 5471 fxt vào ngày 6.3 đến giờ vẫn chưa nhận được ạ

3 Likes

mình cũng chuyển 500 fxt từ ví fxtrading qua trust từ ngày 28/2/2021 đên nay vẫn chưa nhận đc anh chị hỗ trợ e
mã ví fx chuyển đi: iwzaee8e6212c872a4d96955306cd7e496
mã ví trust nhận :
0x004834340ee76b2Bd6f513939Ad2BBb4634D2f63

2 Likes

Mình cũng chuyển 500fxt từ ví fxtrading qua ví trust từ ngày 13/3/2021 đến 16/3 trên txtrading báo đã gửi mà trên ví mình lại không nhận đc. Anh chị nào biết chỉ em với

2 Likes