Giao dịch TWT .?

Minh giao dich trên ví trustwallet= TWT ví bị mất …xin hỏi các .a
Chi…ví trust có hoài về cho monh lại kg…cám ơn…khi giao dịch…bấm nút đồng ý …đã thành công nhưng kg $$ về…ví…!!mà mở ra thì thấy TWT đã mất…!!! Kinh tỏm vậy…???

3 Likes