Hỗ trợ chuyển coin Fxt không nhận được ở Trust

mìnhimagechuyển 500 fxt từ ví fxtrading qua trust từ ngày 28/2/2021 đên nay vẫn chưa nhận đc anh chị hỗ trợ e
mã ví fx chuyển đi: iwzaee8e6212c872a4d96955306cd7e496
mã ví trust nhận :
0x004834340ee76b2Bd6f513939Ad2BBb4634D2f63

2 Likes