Hỗ trợ xử lý không nhận được ETH khi chuyển từ ví Trust tới mataMask

tôi cần các bạn hỗ trợ. tôi đã chuyển ETH từ ví Trust đến ví Metamask nhưng hiện tại đã 7 tiếng rồi tôi chưa nhận được. xin hãy giúp đỡ tôi!

Địa chỉ gửi: 0x6130a9d5e65762B96EBd2A7514C0cd1fd0666169

Địa chỉ nhận: 0x2179CFAcBc65072C9982a1050355645d784930F1

Cảm ơn các bạn. Mong các bạn xử lý sớm và hướng dẫn tôi!

Tôi đã đặt 2 lệnh rút Peakdefi và ETH về ví của tôi… từ ví trust wallet của bạn đã trừ mà tôi chưa nhận được về ví của mình mấy tiếng rồi cho tôi hỏi liên hệ chát online với suppoort ở đâu.