I can't move funds from my Trust wallet to another wallet

@Alan47
ตอนแรกคิดว่าเงินไม่พอ เมื่อฉันเพิ่ม $100 อีกครั้ง กระเป๋าเงินของฉันจะได้รับการแจ้งเตือนแบบเดียวกัน ฉันควรทำอย่างไรในกระเป๋าสตางค์ของฉัน?ฉันไม่รู้ว่าต้องทำอะไรตอนนี้ ฉันจะย้ายเงิน busd BEP20 ไม่ได้

กำลังอัพโหลด: 4.jpg…2

it seems, you don’t have enough BNB Smart Chain Balance.
you need sufficient balance to proceed.

try this way.
go to dAPP browser in trust wallet -->. open pancake swap. →
then try to convert there your BUSD to BNB.

ดูเหมือนว่าคุณมียอดคงเหลือ BNB Smart Chain ไม่เพียงพอ
คุณต้องมียอดเงินเพียงพอเพื่อดำเนินการต่อ

ลองวิธีนี้
ไปที่เบราว์เซอร์ dAPP ใน trust wallet → เปิดการแลกเปลี่ยนแพนเค้ก →
จากนั้นลองแปลง BUSD ของคุณเป็น BNB
Dūh̄emụ̄xn ẁā khuṇ mī yxd khngh̄elụ̄x BNB Smart Chain mị̀ pheīyngphx
khuṇ t̂xng mī yxd ngein pheīyngphx pheụ̄̀x dảnein kār t̀x

lxng wiṭhī nī̂
pị thī̀ berāw̒sexr̒ dAPP nı trust wallet → peid kār lækpelī̀yn phæn khêk →
cāk nận lxng pælng BUSD k̄hxng khuṇ pĕn BNB

1 Like

@tokenmaster
I didn’t succeed

It says Enable, when I click it it says " Make you sure trust wallet this site by interacting with it. You allow this to access your fun.”
and it says INSUFFICIENT SMART CHIAN (BNB) BALANCE

The website says I can’t post, when I try to put a picture on it.

1 Like

@Foxoic_101 you can’t do any transaction without gas fees.

To get Smart Chain BNB,

1 Like

For over threepnths now I’ve been trying to move funds from my trust wallet address to another address but it keep saying Dust UTXO error please help​:pray::pray::pray::pray:

2 Likes

@Onyiiberry Apologies for the inconvenience.
Please follow this guide to try and fix the issue: Unable to Send due to Dust Error