I do not recieve eth

ผมทำการ swap เหรียญ usdt เป็น eth เมื่อ 04/12/2021 แต่ผ่านมาสองวันแล้ว ผมยังไม่ได้เหรียญเลย ผมเสียค่าธรรมเนียมไปแล้ว
เข้าไปดูใน etherscan ก็ complete แล้ว แต่เหรียญก็ไม่swapมา
แนะนำอย่างไรได้บ้าง