ICO | Khái Niệm Cơ Bản

Token Là Gì? Coin Là Gì?

- Phân biệt giữa Coin & Token.

ICO Là Gì?

- Phân biệt giữa ICO & Crowd-Sale.

Các Tiêu Chí Cần Xem Xét Đối Với 1 ICO.

4 Likes

Mong trang sẽ trở thành nơi diễn tập, chuẩn bị lực lượng, trang bị kiến thức cho anh em trader’s. Thành công của anh em là động lực của admin, anh em càng thành công thì group chúng ta càng xôm tụ, Trust càng phát triển thì chúng ta càng nhiều xèng.

2 Likes