Không nhận được tiền từ Binance

Chào mod @dungtm
Mình rút tiền từ Binance về ví Smart chain Của Trust Wallet.
Binance thông báo đã giao dịch và kiểm tra txid thấy đã thành công. Nhưng tiền không vào ví của mình. Xin hãy kiểm tra giúp mình.

Screenshot_2021-04-29-21-10-24-74_ee1cec40dcf6eb3919ecbfc5d87e6719

Screenshot_2021-04-29-21-10-46-25_ee1cec40dcf6eb3919ecbfc5d87e6719

Txid: 0x4c3200bc9649693e51bfbc1ed33a0b2bb6ea1387e0dbe1f55786a2e2d2666271

Xin hãy kiểm tra giúp mình. Tiền mình đã biến mất.

Screenshot_2021-04-29-21-12-58-26_08800057d42e3b72e31ae4fd4c41ba57 Screenshot_2021-04-29-21-12-38-95_08800057d42e3b72e31ae4fd4c41ba57