Không nhận được tiền

hi xin chào mọi người mình có dùng VNDC chuyển thằng qua BNB smartchain của ví trust , lỗi do mình không mua BNB chuyển qua mà dùng VNDC tới giờ không biết tiền của mình đang nằm ở đâu , mong mọi người giúp đỡ mình , mình xin chịu phí kiểm tra .
Txhash:
0x6ebf90dcb78b28a4dfaa44d0453129fed5f6d603406d0516fb58eaedc29f06ce