Không thấy NFT trên ví trust mạng ENJ?

Tôi có mua 1 vài NFT trên coinmartketcap và điền ví trust mình vào, nhưng trong mục NFTs của ví trust tới nay 3 tuần rồi ko thấy hiện NFTs đâu, mặc dù check trên coinmartketcap thì họ đã gửi rồi

1 Like