Kirim BNB dari indodax ke trust wallet belum diterima

Barusan mengirim koin BNB dari indodax dengan alamat 0x51836A753E344257B361519E948ffCAF5fb8d521
Ke trust wallet dengan alamat 0x5331365Ae4b7623A4cF7c74BB238612F90d1DcA6

Sudah 3 jam belum masuk, tolong dicek trust wallet, terimakasih

1 Like