Lỗi: Contract validate error: Validate TransferAssetActuator erorr, insuddicient fee

Xin chào, mình bị vấn để ở việc chuyển khoản ở ví TRON.

Khi mình bấm xác nhận chuyển khoản hệ thống báo lỗi mặc dù trong ví mình còn hơn 1 TRON là phí chuyển.

Lỗi giao dịch

Contract validate error: Validate TransferAssetActuator erorr, insuddicient fee.

Có ai đã gặp qua trường hợp này vui lòng cho mình một lời khuyên để xử lý tình trạng này.

1 Like

Bro if your problem solved plz help me also

         Thanks       .. . . . .. . . . . .
1 Like

Thanks for replying but it not work for me

     . . . ... .. . . . . . . . . . .

Không đủ tiền đó bạn ơi bạm nạp thêm tiền vào là chuyển đc ah vhkieemt gra đúng mạng lươu