Mất coin bnb trong giao dịch chuyển coin

Vui lòng hỗ trợ, tôi có chuyển 30 bnb qua ví nhưng không nhận lại được thông báo đã chuyển thành công và địa chỉ nhận cũng không nhận được coin. Mong nhận được hỗ trợ

1 Like

Tôi gửi nhằm attached thông tin chuyển rồi, transaction hash là 0x71eb8c3e789949fb667d378c0b20cf521654a288e52b1e26c081dece39e94046
Vui lòng hỗ trợ kiểm tra giúp tôi làm sao lấy lại được Bnb hoặc làm sao chuyển được cho ví nhận, mong nhận được phản hồi sớm nhất.
Cảm ơn

Mình cũng bị mất. Giải quyết được hướng dẫn mình nha phởn +84981533111

Mình củng như bồ, phần memo điền vào nên khôg nhận đc coin.lấy đc nhắn mình với.