Mistake on recieving

I have bought the XRP BEP20 but.i chose the vXrp in my trust wallet. & i did not receive how con i recover the Xrp in ti my wallet help me pls

To better assist, please send the following information:

  1. Trust Wallet app version (open the app, go to the settings of the app and press “About”, take a screenshot, and attach it here)

  2. Crypto wallet address (press the receive icon near the send button, take a screenshot of the QR code, and attach it here)

  3. Transaction hash or link (if you have any, please copy and paste)

  4. Screenshots of the wallet (including errors or missing balance)

Nhập cái nào vậy? Thật sự tôi ko biết. Hay tôi đưa số đ.t rồi bạn xem chỉ trực tiếp giúp tôi được ko?

Tôi ko có tiền, tôi muốn đổi mấy coin thưởng để tôi lấy tiền đi khám bệnh, có 1triêu mấy mà ko có đủ…