Mong ad giúp đỡ

Mình chuyển ETC từ binance mà không nhận được ạ.mn giúp m với.binace thì báo chuyển thành công rồi nhưng vẫn không nhận được an

1 Like

Bnb trong ví mình tự chuyển đi đến 1 địa chỉ khác có cách nào giúp tôi thay đổi cụm từ bảo mật

Monh anh giúp ạ, em có chuyể hơn 2 triệu raca và chính địa chỉ của nó giờ có cách nào lấy lại ko ạ

Coi như của đi thay người rồi, mình mới bị nó lừa lấy 12 ph, xong nó rút sạch kg còn đồng nào, đã vậy còn bị nó lừa thêm 300 , nói để nó khôi phục, sau đó nó lặn mất tăm. Tạo vi khác đi bạn. Đúng là lũ khốn

mình chuyển nên từ địa chỉ ví trust sang một địa chỉ ví trust khác, được báo là thành công nhưng không nhận được tiền về ví, xin hãy giúp đỡ
Địa chỉ ví gửi:
0x22e28210625ca8F5b33cDf988cbf81a776E6Bc24
Địa chỉ ví nhận:
0xD26C0efea5Cb255C91779B690784d5ee9f79e9f0

Mình đang sử dụng ví trust với địa chỉ: 0x118B02A2aE09e5C70B52f1c4dFaE56733F33abEC
Ngày 21 tháng 03 năm 2022 mình đã bị lừa stack 21835 token Mongul Stars (STARS) trên 01 trang giả mạo sàn bakeryswap. Khi mình nhấp vào swap thì ví của mình đã chuyển 21835 token STARS sang địa chỉ ví: 0xbd83010eb60f12112908774998f65761cf9f6f9a
Mong admin có thể giúp tôi lấy lại token đã chuyển trên.

2 Likes