Mua ETH mà không nhận được

Hôm qua vào lúc 19h em có mua 0.01ETH đến hôm nay vẫn chưa thấy nhận được trong ví.Bên bán đã xác nhận chuyển rồi.Mà trong ví em không thấy ETH.Lịch sử giao dịch tự nhiên bị trừ 0.01ETH từ lúc nào không biết
…Địa chỉ ví em: 0xCA51d1350EB704d29C674Ae750F2E3192D83904A
Chi tiết giao dịch

1 Like

Ví của bạn đang có số dư 0.01 eth. Có 1 giao dịch gửi vào đã được xác nhận 21h trước đây. Không có giao dịch gửi đi. Cập nhật ứng dụng ví của bạn sau đó bạn hãy nhập lại ví từ 12 từ sao lưu của bạn như 1 ví mới bên cạnh ví đang có của bạn sẽ hết lỗi.

1 Like