Nhận Coin XRP nhưng bị thiếuLúc 14:07 pm. Tôi có chuyển 69 coin XRP từ Remitano.com sang ví Trust Wallet. Nhưng khi về ví thì chỉ có 49 coin XRP. Tôi đã bị mất 20 coin XRP đó vì sao thế ạ? Cám ơn ạ…
Mã giao dịch trên xrpcharts.ripple.com: A36FEDA0095467BD28C0780660BEF99DD34B666464B793AE4670B4CD2F873120

TRẠNG THÁI:

Giao dịch này đã thành công và được xác thực trong sổ cái 66010039 trên Ngày 30 tháng 8 năm 2021 7:08 sáng giờ UTC.
Đây là một Thanh toánGiao dịch.
Khoản thanh toán là từrLpumSZQNJ6Cve7hfQcdkG9rJbJhkSV8AD đến rNxahhsgijeA8qB7aiRG6NuaseQRT4tcge.
Nó đã được hướng dẫn để cung cấp68.99998 XRP.
Số tiền thực tế được giao là68.99998 XRP
Số thứ tự của giao dịch là 204157 .

1 Like

Hello @NGUYENKHOA There is a 20 XRP fee required in order to activate an XRP wallet. This is set by the XRP network and not by the app.