Nhập sai memo ai giúp e với

E chuyển nhầm bnb qa ví trust cái phần memo e không rõ nên nhập bậy, giờ tiền khôg về ai giúp e với :frowning: :frowning:
Giờ e phải làm sao để hủy lệnh hay thế nào ạ…