Rút eth từ Binance ko về ví trust

0x1f6f68e99c8aedd8aecd2d44524114956aa288087f2d0d78599813cc57019a76

Tôi rút eth nhưng ko thấy tiền về ví. Hãy kiểm tra giúp tôi.