Rút ETH về ví mà vẫn chưa nhận được

Hi Ad! Làm ơn giúp tôi. Tui rút một ít ETH từ sàn MEXC về ví nhưng đến bây giờ vẫn chưa nhận được. Tôi chờ đợi khá lâu.
ID giao dịch:
[0x917a170a509db45550d898f640f183af86e4d909037c1c50d54e45975872686c]
Địa chỉ ví:
0x0c2A39dABa644F2330bb6eF937E343067524b959
Xin cảm ơn.

3 Likes