Swap hay transfer bnb từ ví trust sàn ví khác toàn bị failed

Mấy ngày nay mình thực hiện swap, mua, chuyển bnb sang ví khác đều bị failed. Mình đã update phiên bản mới nhất rồi
Ai giúp mình với