Tải về Trust Wallet ở đâu?

Quan trọng!

Chỉ tải Trust Wallet từ các nguồn chính thức.

Website chính thức

https://trustwallet.com

image

Apple App Store

Tải về trên App Store

Phiên bản Test Flight (bao gồm trình duyệt DApp):

Tương thích:

Yêu cầu iOS 13.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.

image

Google Play Store

Tải trên Google Play

Tương thích:

Yêu cầu Android 6.0 trở lên

image

image

Tải về APK

https://trustwallet.com/dl/apk

Tương thích:

Yêu cầu Android 6.0 trở lên

image

image

Huawei AppGallery

Tải về từ AppGallery

Tương thích:

Yêu cầu Android 6.0 trở lên

image

image

Chương trình beta

Nhận các phiên bản đầu tiên của Trust Wallet chưa được công khai rộng rãi.

Tham gia iOS Beta

Tham gia Android Beta

image

Quan trọng

  • Luôn sao lưu ví của bạn bất cứ khi nào cập nhật ứng dụng.
  • Không bao giờ tải về ứng dụng từ các nguồn không xác định.

Nhận thông tin cập nhật về Trust Wallet bằng cách tham gia các kênh cộng đồng Vietnam:

Twitter: https://twitter.com/TrustWallet_VN
Telegram: Telegram: Contact @trustwallet_vn