Thay đổi điện thoại

Hello admin
Mình đổi điện thoại và cài lại ví. Đã nhập QR code của ví cũ nhưng tài khoản ko hiện trên ví trên điện thoại mới.
Mình tạo account trust wallet nhưng app ko có chỗ đăng nhập.
Admin hỗ trợ giúp vấn đề này nhé
Thanks in adv.

bạn bấm vào nhận coin >> chọn coin đang có trong tài khoản để hiển thị lại số dư thử xem