Tình yêu của tôi dành cho tiếng Việt đã đưa tôi đến đây

Chào buổi sáng Việt Nam quốc tế ủng hộ. Đây là Google được dịch là tôi muốn học tiếng Viên bằng mọi cách. Tôi gửi lời chào tới admin nhóm telegram @dungmt
Rất vui được gặp mọi người ở đây.

6 Likes

rất vui được gặp bạn! tôi là người việt nam.

2 Likes

Chào bạn! Rất vui khi gặp bạn

3 Likes

Chỉ nói Xin chào is ok!

3 Likes

Tôi cũng rất vui được gặp bạn.

2 Likes

Cảm ơn. tôi sẽ nhớ điều này

3 Likes

@Hoathoang19 Cảm ơn. Rất vui được gặp bạn cũng ở đây.

2 Likes

Chào bạn . Chúc bạn vui vẽ . Hãy học tiếng việt của chúng tôi nó rất hay và thân thiện

1 Like

Được chứ. Cảm ơn. Tôi yêu ngôn ngữ và chắc chắn sẽ học nó.