Tôi chuyển từ ví trustwallet sang sàn binance mà sao không thấy tiền về. bên sàn binance thông báo không tìm thấy txhash

TÔI CHUYỂN TỪ VÍ TRUSTWALLET SANG SÀN BINANCE MÀ SAO KHÔNG THẤY TIỀN VỀ. BÊN SÀN BINANCE THÔNG BÁO KHÔNG TÌM THẤY TXHASH

KÍNH MONG SÀN TRUSTWALLET KIỂM TRA GIÚP.

SAU ĐÂY TÔI COPY GIAO DỊCH VÀ KÈM HÌNH ẢNH CHO CHO CÁC BẠN KIỂM TRA GIÚP. CẢM ƠN CÁC BẠN NHIỀU.

 • Giá bán:$ 6,22
 • Chiều cao:4.202.379
 • Ngoại quan:187.937.282
 • Lạm phát:7.00%

Thông tin

 • TxHash

DB97F757C3C94F66 5FEE6726C7A0ADF4

 • Trạng thái

Sự thành công

 • Chiều cao

3.802.534

 • Thời gian

1 tháng trước ( 2020-10-22 21:29:29 )

 • Học phí

0 . 001000 ATOM

 • Gas (đã sử dụng / muốn)

38.326 / 200.000

 • Bản ghi nhớ

mục

mục

mục

Tin nhắn

Gửi

 • Từ địa chỉ

cosmos1p90ta g7chlhfr0s80

 • Đến địa chỉ

cosmos15v50y pl8d3ujv2e74

 • Số tiền

8 . 596500 ATOM

Me too
I sent doge coin to binance, but still not receive
Tks​:heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart: