Tôi gửi ETH từ ví Trust sang ví Chivo nhưng không nhận được ETH

Tôi gửi ETH từ ví trust sang ví Chivo ngày 01/09/2021 nhưng đến hôm nay trong ví Chivo không có ETH, làm ơn kiểm tra giúp tôi. Địa chỉ ví trust: 0x3618A09F56f0367C08B4Cb0339dEF683b34F8C78
Transaction Hash: 0x46660358fce63b2115859171e0141d879c4eea2109002feb17bb05220b76b0d1
Cảm ơn Ad