Tôi không thấy đồng ETC được gửi vào trong ví TRUST

Xin chào Ad, hôm qua mình có thực hiện 2 lệnh gửi tiền ETC từ Binance qua Trust wallet.
Lệnh 1 mình gửi qua địa chỉ ví có hỗ trợ mạng BEP20 và mình đã nhận được tiền.
Lệnh 2 mình ấn nhầm sang địa chỉ ví đồng ETC không hỗ trợ mạng BEP20. Lệnh này mình không thấy tiền đâu.
Ad cho mình hỏi trường hợp này cần làm gì để lấy được tiền lại ạ?
Mình gửi Ad thông tin giao dịch:

Lệnh 1:
TxID

0x4e9482bc75531d8ac4615288f3bf0e9dc5045b1a1e7a4cdf190310be02efc944

Lệnh 2:

TxID:
0xc3c7ee71e08a8ff2c895b10cc7bee83757bc66da9d7375e7ecb65a30016bef94

Cả 2 lệnh gửi mình thực hiện đều dùng mạng BEP20 ở bên sàn BINANCE. :heart:
Làm sao để hiện lên số ETC mình đã chuyển ở lệnh 2?? Cảm ơn Admin

Bạn đã nhận được chưa ạ.m cũng bị giống bạn.nếu được thì chỉ giúp m có