Tôi muốn hỏi một số vấn đề về ví trust nhưng không hiểu tôi có nhận được sự quan tâm ngay ko?

[date=2022-01-08 timezone="Asia/Saigon"]