مشکل و دارم.اما هرکاری کردم دیگه بازیبای نشد

منم همین مشکل و دارم.اما هرکاری کردم دیگه بازیبای نشد.اگه راهکار پیدا کردید لطفا یه اطلاع بدید

مشکل و دارم.اما هرکاری کردم دیگه بازیبای نشد

2 Likes