عدم اضافه شدن ارز مووی بلاک به کیف پول

من مقداری ارز مووی بلاک خرید کردم وخرید فوق دارای شناسه تراکنش می باشد ولی توی کیف پولم نیومده هرچی
هم تلاش کردم فایده ای نداشت

1 Like