پیگیری واریزی اتریوم

واریزی اتریوم کلاسیک etc داشتم ولی واریز نشده داخل تراس ولت

اینم آدرسش

https://etcblockexplorer.com/tx/0xe0f2f87e4d64b41dd34e1bbc7c43e45f52b54fdc35237347542023df34ad15ad