ไม่มีเหรียญเข้ากระเป๋า

เหรียญBNBที่ส่งมาได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีเหรียญขึ้นในกระเป๋าครับ

0xc7028febde8a596d8e907e026b7926e6b81caf1f9ec9722fc1a2afa75ead6048